" Buông tay một người mà mình yêu thương nhất... - Là điều rất khó... .. - Nhưng ... - Hạnh phúc đã muốn Bay... - Đôi tay làm sao mà Gi...

Đừng bao giờ cố giữ người đã muốn ra đi


Loading...

" Buông tay một người mà
mình yêu thương nhất...
- Là điều rất khó...
..
- Nhưng ...
- Hạnh phúc đã muốn Bay...
- Đôi tay làm sao mà Giữ...
- Càng nắm chặt càng Đau...
- Thôi thì đành để mất nhau...
- Nỗi đau . . . . . rồi cũng sẽ Hết : )
- Sẽ có lúc bạn nhận ra..
...Quên cũng là một lẽ sống...
- Và rời xa...
...Cũng là một cách để yêu thương!
Loading...

0 nhận xét: