* Trước khi làm điều gì đó. . . * Hãy suy nghĩ xem nó đúng hay sai. . . * Và. . . * Trước khi giận ai đó. . * Hãy thử đặt mình vào vị trí đó...

Trước khi làm điều gì đó. . .


Loading...

* Trước khi làm điều gì đó. . .
* Hãy suy nghĩ xem nó đúng hay sai. . .
* Và. . .
* Trước khi giận ai đó. .
* Hãy thử đặt mình vào vị trí đó, hoàn cảnh đó. . .
* Quan trọng hơn, đừng vội nói giận mà hãy nghe người có lỗi nói.
* Vì:
* Một chút nóng giận sẽ khiến ta mất đi rất nhiều thứ
Loading...

0 nhận xét: