Trăng lên cao ai lao vào giấc ngủ Còn riêng ta trà đắng rót vào trăng Ta thấy vui khi cuộc sống dừng lại Như sông hằng hiện trọn bóng nguyệt...

Trăng lên cao ai lao vào giấc ngủ còn riêng ta trà đắng rót vào trăng...


Loading...

Trăng lên cao ai lao vào giấc ngủ
Còn riêng ta trà đắng rót vào trăng
Ta thấy vui khi cuộc sống dừng lại
Như sông hằng hiện trọn bóng nguyệt soi
Ôi bao la trong vũ trụ vô hình
Ta thấy cả một tâm tình chân như. ..
Loading...

0 nhận xét: