Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương. Nhưng tôn thương thì mãi mãi không gì có thể bù đắp được. Hãy trân trọng những gì xung qu...

Tôn thương thì mãi mãi không gì có thể bù đắp được...


Loading...

Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương. Nhưng tôn thương thì mãi mãi không gì có thể bù đắp được. Hãy trân trọng những gì xung quanh bạn và đừng bào giờ để bất kỳ ai xung quanh bạn phải chịu tổn thương...

¤ Có 1 kí ức..a mãi mãi không quên...
¤ và 1 cái tên suốt đời a vẫn nhớ...
¤ kí ức vụt qua...lòng a chợt nhói...
¤ nhớ 1 người...đã từng nói yêu a...

"Tôi & Ấy"
Loading...

0 nhận xét: