THỞ DÀI.... - Là cách để kìm nén cảm xúc - Để ngưng lại những giọt nước mắt....sắp rơi - Để thoát khỏi nhưng suy nghĩ vẩn vơ và trở về với t...

Tồn tại để nhìn đời đổi thay...


Loading...

THỞ DÀI....
- Là cách để kìm nén cảm xúc
- Để ngưng lại những giọt nước mắt....sắp rơi
- Để thoát khỏi nhưng suy nghĩ vẩn vơ và trở về với thực tại
Có lẽ đêm là khoảng thời gian ta sống thật nhất
- Bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che giấu
- Sống để thấy mình khờ dại
- Tồn tại để nhìn đời đổi thay...
Loading...

0 nhận xét: