. . . Tôi sẽ chờ.....! Nếu sự yêu thương được đáp trả . . . . . Tôi sẽ yêu......! Nếu sự quan tâm có thể làm người hạnh phúc ... . . . Tôi s...

Tôi sẽ chờ...Nếu sự yêu thương được đáp trả


Loading...

. . . Tôi sẽ chờ.....!
Nếu sự yêu thương được đáp trả . .
. . . Tôi sẽ yêu......!
Nếu sự quan tâm có thể làm người hạnh phúc ...
. . . Tôi sẽ luôn bên người..............!
Nhưng . . . .
Nếu người hạnh phúc bên người mới . . .
. . . Tôi sẽ buông
Nếu sự quan tâm được đáp trả bằng sự lạnh nhạt . . .
. . . Tôi sẽ ngừng ....!
Tôi tin, tôi sẽ làm được...
Vì tôi là người can đảm và mạnh mẽ trong tình yêu.
Loading...

0 nhận xét: