Nếu yêu là định mệnh, thì tại sao phải tranh giành người yêu? Nếu yêu là hy sinh, thì tại sao lại sợ đau khổ? Nếu yêu là chấp nhận, thì tại ...

Tôi muốn gửi cho người đó 1 tin nhắn...


Loading...

Nếu yêu là định mệnh, thì tại sao phải tranh giành người yêu?
Nếu yêu là hy sinh, thì tại sao lại sợ đau khổ?
Nếu yêu là chấp nhận, thì tại sao lại hờn gen, ganh tị?
Nếu yêu là mất mát, thì tại sao lại tự ti hổ thẹn?
Nếu yêu là tất cả, thì đừng vì 1 chút tự trọng mà đánh mất yêu thương! : )
Loading...

0 nhận xét: