Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi Giả vờ quên t...

Tôi chưa đủ can đảm để yêu thêm ai...


Loading...

Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười
Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi
Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi
Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi
Giả vờ quên trong khi đang rất nhớ
Giả vờ hết yêu trong lúc vẫn còn yêu rất nhiều...

✧ Tôi chưa đủ can đảm để yêu thêm ai.

Điều tôi cần bây giờ là

Một người quan tâm tôi
- Không làm tôi đau
- Không làm tôi khóc
- Không bỏ mặc tôi lúc tôi cần

Một tình cảm hơn tình bạn nhưng chưa là tình yêu
Một tình cảm không bắt đầu cũng không kết thúc
Một thứ tình cảm không thể gọi tên
Loading...

0 nhận xét: