Tớ ăn hộp màu & tớ ị ra cầu vồng, tớ đã tè vào chân một cô bé khi đi chơi công viên, 2h sáng rồi để tớ hát cho mà nghe, tớ đã trèo lên b...

Tớ đã trèo lên bàn và đã tè vào những quả táo...


Loading...

Tớ ăn hộp màu & tớ ị ra cầu vồng, tớ đã tè vào chân một cô bé khi đi chơi công viên, 2h sáng rồi để tớ hát cho mà nghe, tớ đã trèo lên bàn & đã tè vào những quả táo là những lời thú tội cực dễ thương của thú cưng...
Loading...

0 nhận xét: