• Một ngày... - Cậu có biết... - Tớ ra vào bao nhiêu lần wall của cậu không.? • Một ngày... - Cậu có biết... - Tớ gõ phím tìm tên cậu bao nh...

Tớ rất nhớ cậu...


Loading...

• Một ngày...
- Cậu có biết...
- Tớ ra vào bao nhiêu lần wall của cậu không.?
• Một ngày...
- Cậu có biết...
- Tớ gõ phím tìm tên cậu bao nhiêu lần không.?
• Mặc dù...

- Đó cũng chỉ là...
- Đọc những stt đã cũ...
- Những tấm hình cũng chẳg phải mới thêm...
• Rồi lại...
- Lặng ngắm avatar cậu...
- Như 1 phản xạ thừa...một thói quen tự nhiên...
~> Tớ nhận ra...Tớ rất nhớ cậu...
Loading...

0 nhận xét: