Ừhm ! ...... Tớ ghen đấy ! ....... Tớ không thích cậu gọi điện thoại cho người ấy.......... Tớ không thích cậu nhắn tin với người ấy Ừhm ! ...

Tớ không thích cậu gọi điện thoại cho người ấy...


Loading...

Ừhm ! ......
Tớ ghen đấy ! .......
Tớ không thích cậu gọi điện thoại cho
người ấy..........
Tớ không thích cậu nhắn tin với người ấy
Ừhm ! .....
Tớ ích kỉ đấy ! .......
Tớ không muốn cậu quan tâm người ấy ......
Tớ muốn cậu quan tâm một mình tớ !!!
Tất cả là vì tớ yêu cậu ^^!
Loading...

0 nhận xét: