* Trở thành người yêu đầu của một người là điều MAY MẮN.! nhưng trở thành người yêu cuối của một người đó mới là hạnh phúc nhất. Không là tì...

Tình yêu, không phân biệt ai đến trước đến sau. . .


Loading...

* Trở thành người yêu đầu của một người là điều MAY MẮN.! nhưng trở thành người yêu cuối của một người đó mới là hạnh phúc nhất. Không là tình đầu nhưng ta nguyện là tình cuối trong nhau hii :)

• Ly rượu đầu làm người ta nhớ. . .
- Ly rượu cuối khiến người ta say. . .
•Tình đầu là tình mãnh liệt. . .
-Tình cuối mới là tình bất diệt. . .
...
Tình yêu, không phân biệt ai đến trước đến sau. . .
- Người ở lại sau cùng mới là người được yêu nhiều nhất . . .
Loading...

0 nhận xét: