Đừng đợi người không nên đợi, đừng làm tổn thương người không nên làm tổn thương. Có những người, định mệnh vốn dĩ chỉ có thể làm khách qua ...

TÌNH YÊU hay TÌNH BẠN nghĩ thoáng một chút, nỗi đau sẽ vơi đi một chút...


Loading...

Đừng đợi người không nên đợi, đừng làm tổn thương người không nên làm tổn thương. Có những người, định mệnh vốn dĩ chỉ có thể làm khách qua đường. Có những chuyên, chúng ta chỉ cảm nhận thấy bất lực. TÌNH YÊU hay TÌNH BẠN nghĩ thoáng một chút, nỗi đau sẽ vơi đi một chút...
Loading...

0 nhận xét: