Tình yêu cũng giống như một bóng ma, đến lúc nào không biết, đi lúc nào không hay.Người ta nói về nó nhưng chẳng mấy ai thực sự nhìn thấy nó...

Tình yêu cũng giống như một bóng ma...


Loading...

Tình yêu cũng giống như một bóng ma, đến lúc nào không biết, đi lúc nào không hay.Người ta nói về nó nhưng chẳng mấy ai thực sự nhìn thấy nó. Hãy luôn luôn quan tâm đến người yêu của bạn nhé nếu không nó sẽ rời bỏ bạn ra đi lúc nào mà bạn cũng không có hay đâu.
Loading...

0 nhận xét: