Tim ơi có đau không? ....tao xin lỗi nhé nốt lần này thôi...tao hứa đấy! Những gì không phải là của mình thì tốt nhất hãy để tuân theo tự nh...

Tim ơi có đau không?


Loading...

Tim ơi có đau không? ....tao xin lỗi nhé nốt lần này thôi...tao hứa đấy! Những gì không phải là của mình thì tốt nhất hãy để tuân theo tự nhiên. Cho đi đi đừng cố gắng giữ...

Có những thứ không phải của mình:
- Giữ lại cũng sẽ mất...
- Giành giật cũng sẽ hư...
- Vậy thì thôi hãy trả nó về đúng nơi của nó...
- Cũng giống như con người, càng ràng buộc, càng giữ chặt thì càng mất.
- Thôi vậy buông tay cho người ta đi
- Nếu thực sự cần, thì người sẽ tự quay lại!
Loading...

0 nhận xét: