• MỘT KHI... ...Đồng tiền mà đã lên tiếng... ...Thì con người chỉ biết câm miệng và làm theo :| • Tiền không phải là tất cả... ...Nhưng, tồn...

Tiền không phải là tất cả...


Loading...

• MỘT KHI...
...Đồng tiền mà đã lên tiếng...
...Thì con người chỉ biết câm miệng và làm theo :|
• Tiền không phải là tất cả...
...Nhưng, tồn tại mà không có tiền thì rất chi là vất vả, thế thôi =))
• Tiền không mua được hạnh phúc...
...Nhưng có nhiều tiền thì cảm thấy rất HẠNH PHÚC , đúng ko?
• Tiền không mua được bạn bè...
...Nhưng tiền giúp ta ĐÈ nhiều đối thủ...: v
• TIỀN mua ĐƯỢC người mình YÊU :-BD
- Chứ KHÔNG mua ĐƯỢC người YÊU mình :))
• CÓ TIỀN THÌ MỚI LÀM PHIỀN ĐƯỢC THIÊN HẠ, NHỈ ?

Loading...

0 nhận xét: