Tiền không mua được hạnh phúc. Chẳng phải vì tiền không có đủ sức mạnh mà là vì không có ai bán hạnh phúc. • Tiền mua được ngôi nhà nhưng kh...

Tiền không mua được hạnh phúc...


Loading...

Tiền không mua được hạnh phúc. Chẳng phải vì tiền không có đủ sức mạnh mà là vì không có ai bán hạnh phúc.

• Tiền mua được ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm
• Tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian
• Tiền mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ
• Tiền mua được sách nhưng không mua được kiến thức
• Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe
• Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng
• Tiền mua được máu nhưng không mua được cuộc sống
• Tiền mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu
Loading...

0 nhận xét: