Thấy gái xinh từ xa đi đến chàng thanh niên nhảy tót lên trên cái xe SH dựng ngay bên cạnh để thể hiện phong độ :) Cô gái: "Anh ơi xuốn...

Thể hiện phong độ không đúng lúc


Loading...

Thấy gái xinh từ xa đi đến chàng thanh niên nhảy tót lên trên cái xe SH dựng ngay bên cạnh để thể hiện phong độ :)

Cô gái: "Anh ơi xuống cho em xin cái xe" =))
Loading...

0 nhận xét: