Đôi khi, sự cô đơn còn tuyệt hơn nhiều lần việc phải duy trì mối quan hệ với một ai đó hoàn toàn không thích hợp. Thà một mình cô...

Thà một mình cô đơn còn hơn hai mình mà vẫn thấy cô đơn...


Loading...

Đôi khi, sự cô đơn còn tuyệt hơn nhiều lần việc phải duy trì mối quan hệ với một ai đó hoàn toàn không thích hợp. Thà một mình cô đơn còn hơn hai mình mà vẫn thấy cô đơn :))
Loading...

0 nhận xét: