Tất cả chúng ta đều giống nhau.. - Giỏi an ủi người khác Nhưng.. Chẳng thể an ủi chính bản thân - Có thể làm người khác vui Nhưng.. Chẳng th...

Tất cả chúng ta đều giống nhau..


Loading...

Tất cả chúng ta đều giống nhau..
- Giỏi an ủi người khác
Nhưng..
Chẳng thể an ủi chính bản thân
- Có thể làm người khác vui
Nhưng..
Chẳng thể tự làm mình ngừng khóc
Và..
-Thừa sức khuyên ai đó
Nhưng..
Chẳng thể nghe theo lời nói của chính bản thân.
Loading...

0 nhận xét: