Bố ơi ! Ngày trước bố còn giữ bài văn "hãy miêu tả bố mẹ em" không ạ! Có chứ! Bài đó ngày xưa bố đươc 9 điểm mà! Vậy cho con mượn ...

Tại con ăn trứng trước mới ăn tới quẩy ạ!


Loading...

Bố ơi ! Ngày trước bố còn giữ bài văn "hãy miêu tả bố mẹ em" không ạ!
Có chứ!
Bài đó ngày xưa bố đươc 9 điểm mà!
Vậy cho con mượn đi.
Mượn làm gì?
Lại định chép bài hả?
Dạ vì bài của con hôm nay là "hãy miêu tả ông bà em" !
Loading...

0 nhận xét: