Tình yêu giúp chúng ta có thể vượt qua những suy nghĩ tầm thường và có thể đưa chúng ta đến những suy nghĩ tầm bậy.

Sức mạnh của tình yêu...


Loading...

Tình yêu giúp chúng ta có thể vượt qua những suy nghĩ tầm thường và có thể đưa chúng ta đến những suy nghĩ tầm bậy.
Loading...

0 nhận xét: