Nếu đoán không nhầm thì bố cậu là thương gia à? Ồ... Ồ mà sao cậu biết vậy? Chỉ cần nhìn vào vở của cậu là biết! Nhìn đi! chả phải tên của c...

Sao cậu biết vậy?


Loading...

Nếu đoán không nhầm thì bố cậu là thương gia à?
Ồ...
Ồ mà sao cậu biết vậy?
Chỉ cần nhìn vào vở của cậu là biết!
Nhìn đi! chả phải tên của cậu là "tiền" sao!
Loading...

0 nhận xét: