Là con người khi nào thì buồn nhất - Có phải là khi vụt mất tình yêu - Hay là khi hạh phúc có thật nhiều Và nhận ra toàn là điều giả dối ......

Quên hết những ngày đã qua để lặng nhìn ai đó...hạnh phúc!!!


Loading...

Là con người khi nào thì buồn nhất
- Có phải là khi vụt mất tình yêu
- Hay là khi hạh phúc có thật nhiều
Và nhận ra toàn là điều giả dối ...
...Đôi lúc...
- Ước gì mình là gió...
...Để...
- Bay đến nơi thật xa...
Quên hết những ngày đã qua
...Và...
.
- Để lặng nhìn ai đó...hạnh phúc!!!
Loading...

0 nhận xét: