Không phải ...? • Cứ hai người cùng nắm tay nhau...? • Đi đến cuối cùng một con đường...? • Thì mới được gọi là -Tình Yêu...? ... Mà đôi khi...

Quan tâm, lo lắng cho một người bằng cả trái tim...?


Loading...

Không phải ...?
• Cứ hai người cùng nắm tay nhau...?
• Đi đến cuối cùng một con đường...?
• Thì mới được gọi là -Tình Yêu...?
... Mà đôi khi...?
• Việc lặng lẽ đi sau một người...?
• Dõi theo từng bước chân của một người...?
• Quan tâm, lo lắng cho một người bằng cả trái tim...?
• Bằng tất cả những yêu thương mà mình có...?
Vậy thì :
• Cũng có thể gọi đó là -Tình Yêu...?
Vì đơn giản ...?
• Yêu thương thầm lặng...?
• Mới chính là lúc mà ta -Yêu Thương Nhất...?
Loading...

0 nhận xét: