* Quá khứ nào...rồi cũng sẽ trôi qua * Buồn hay vui...cũng chỉ là quá khứ * Nếu đã qua...thôi thì đừng níu giữ * Giữ làm gì...để lệ cứ ướt m...

Quá khứ nào...rồi cũng sẽ trôi qua


Loading...

* Quá khứ nào...rồi cũng sẽ trôi qua
* Buồn hay vui...cũng chỉ là quá khứ
* Nếu đã qua...thôi thì đừng níu giữ
* Giữ làm gì...để lệ cứ ướt mi
...
* Hãy vui lên...với những gì đang giữ
* Đừng chạm vào... những thứ đã qua
* Hãy để nó... cứ trôi mãi thật xa
* Thứ còn lại...mới chính là hạnh phúc!
Loading...

0 nhận xét: