Quá khứ là cơm thiu Tương lai là gạo sống Chỉ có hiện tại là cơm nóng dẻo Vậy thì sao phải bắt mình ăn cơm thiu và gạo sống mãi vậy?

Quá khứ là cơm thiu tương lai là gạo sống...


Loading...

Quá khứ là cơm thiu
Tương lai là gạo sống
Chỉ có hiện tại là cơm nóng dẻo
Vậy thì sao phải bắt mình ăn cơm thiu và gạo sống mãi vậy?
Loading...

0 nhận xét: