Nhắm mắt... - Để quên đi 1 hình bóng • Gượng cười... - Để che giấu nỗi đau • Từ hôm nay : - Tôi buông - Tôi thả - Tôi trả yêu thương về nơi ...

Phải coi người mình đã yêu như người xa lạ thật khó...


Loading...

Nhắm mắt...
- Để quên đi 1 hình bóng
• Gượng cười...
- Để che giấu nỗi đau
• Từ hôm nay :
- Tôi buông
- Tôi thả
- Tôi trả yêu thương về nơi tôi
mượn.
- Tôi sẽ đứng dậy trên nỗi đau
- Và sẽ làm lại từ đầu.. ...
Loading...

0 nhận xét: