Kính vợ đắc thọ Sợ vợ sống lâu Nể vợ bớt ưu sầu Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử :) Không biết đã có bạn trai nào phải chịu đựng những c...

Đội vợ lên đầu, là trường sinh bất tử


Loading...

Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử :)

Không biết đã có bạn trai nào phải chịu đựng những cái cảnh tương tự như thế này chưa nhỉ. Người phụ nữ bên cạnh mình là mình phai yêu, phải chiều nhưng nó có giới hạn của nó thôi. Đừng bao giờ đội cả nàng lên đầu nhé =)) Mất mặt đàn ông con trai lắm....
Loading...

0 nhận xét: