Đôi khi... • Muốn kiếm một cái cớ, một lý do... • Để được nói chuyện với người ta... Đôi khi... • Thao thức một mình không ngủ... • Ngồi đọc...

Đôi khi...


Loading...

Đôi khi...
• Muốn kiếm một cái cớ, một lý do...
• Để được nói chuyện với người ta...
Đôi khi...
• Thao thức một mình không ngủ...
• Ngồi đọc lại từng dòng tin nhắn cũ...
• Những cột mốc thời gian khi gửi cho nhau...
• Và rồi tự mỉm cười
Loading...

0 nhận xét: