Đôi khi... Nước mắt rơi... Không phải vì đau. Không phải vì tổn thương. Không phải vì ai đó. Mà là vì quá bất lực... Bất lực... Trước cuộc s...

Đôi khi, người ta khóc vì quá bất lực...


Loading...

Đôi khi...
Nước mắt rơi...
Không phải vì đau.
Không phải vì tổn thương.
Không phải vì ai đó.
Mà là vì quá bất lực...
Bất lực...
Trước cuộc sống nhiều khó khăn..
Trước nỗi đau không lối thoát.
Trước vô vàn thử thách ngổn ngang...
Bất lực...
Nước mắt cứ rơi vô định...
Cứ rơi...Rơi mãi....
Chỉ thế thôi...
Đôi khi, người ta khóc... Chỉ vì thế thôi..
Loading...

0 nhận xét: