Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người thì vô hạn, chỉ cần chúng ta có ý chí l...

Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn


Loading...

Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người thì vô hạn, chỉ cần chúng ta có ý chí lạc quan kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày những khó khăn trong cuộc sống sẽ cúi đầu. Trên thế gian này không có việc gì khó! Chỉ cần có tư tưởng tích cực, thành tâm hướng thiện và phải chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này .!
Loading...

0 nhận xét: