Tôi nguyện bán hết niềm vui Bán cho Nhân thế để mua nụ cười Nụ cười tôi để tặng người Tặng cho Nhân thế một đời yên vui!

Nụ cười tôi để tặng người Tặng cho Nhân thế một đời yên vui!


Loading...

Tôi nguyện bán hết niềm vui
Bán cho Nhân thế để mua nụ cười
Nụ cười tôi để tặng người
Tặng cho Nhân thế một đời yên vui!
Loading...

0 nhận xét: