Tại sao những đứa chưa có người yêu thích đi đám ma hơn đám cưới....vì ở đó không ai hỏi "Bao giờ thì tới lượt mày"

Nỗi lòng của dân F.A


Loading...

Tại sao những đứa chưa có người yêu thích đi đám ma hơn đám cưới....vì ở đó không ai hỏi "Bao giờ thì tới lượt mày"
Loading...

0 nhận xét: