Đã bao giờ : • Bạn nhận được tin nhắn... • Mà chỉ biết lặng im, giữ bàn phím... • Không biết trả lời lại tin nhắn như thế nào... Và : • Chỉ ...

Nỡ xóa rồi có níu cũng lại trôi...


Loading...

Đã bao giờ :
• Bạn nhận được tin nhắn...
• Mà chỉ biết lặng im, giữ bàn phím...
• Không biết trả lời lại tin nhắn như thế nào...
Và :

• Chỉ ấn lại phím...
• Khi đèn màn hình, bất chợt tắt tối om...
Chợt nhận ra :
• Đã quá nhiều Thói Quen...
• Đi sâu vào Tiềm Thức...
Chợt nhận ra :
• Yêu thương - Cũng giới hạn...
• Nỡ xóa rồi - Có níu cũng lại trôi..
Loading...

0 nhận xét: