Niềm tin là thứ không thể mua.......... nhưng....... rất khó gầy dựng và rất dễ sụp đổ. Cho nên khi mình đặt niềm tin vào ai đó ......yêu th...

Niềm tin là thứ không thể mua..


Loading...


Niềm tin là thứ không thể mua.......... nhưng....... rất khó gầy dựng và rất dễ sụp đổ.
Cho nên khi mình đặt niềm tin vào ai đó ......yêu thương vào ai đó và mong rằng ai đó .......hãy trân trọng nó.
Bởi vì ...! có những thứ khi đã đánh mất rồi ............. không thể nào tìm lại được .....
Loading...

0 nhận xét: