Người tu hành tại vì sao không thể vượt qua được chính mình ? Khi trong tâm bạn hận người khác thì người khác liền bị hại chăng ? Không hề t...

Nhìn lỗi lầm người khác để phản tỉnh chính mình


Loading...

Người tu hành tại vì sao không thể vượt qua được chính mình ? Khi trong tâm bạn hận người khác thì người khác liền bị hại chăng ? Không hề thấy.

Nếu như người ta có tu dưỡng thì họ không có bị chút tổn hại nào, mà tổn hại đối với chính mình thì thật nghiêm trọng. Chúng ta phải tỉ mỉ tư duy những lời giáo huấn của Phật trên kinh điển, bình lặng mà quán sát hành vi chính mình cùng người khác. Hành vi của người khác có thể làm tham khảo cho chính mình.

Con người phần nhiều không thể thấy lỗi của chính mình, nhưng rất dễ dàng thấy lỗi của người khác. Từ lỗi lầm của người khác, chúng ta dùng nó để phản tỉnh, đem người khác làm tấm gương phản chiếu cho chính mình, đổi ác hướng thiện.

H.T. TỊNH KHÔNG !
Loading...

0 nhận xét: