Kẻ đưa tay ra thì tôi rụt lại. Người tôi níu lại thì ngoảnh mặt quay đi.

Người tôi níu lại thì ngoảnh mặt quay đi


Loading...

Kẻ đưa tay ra thì tôi rụt lại.
Người tôi níu lại thì ngoảnh mặt quay đi.
Loading...

0 nhận xét: