Em không muốn nhớ Em không muốn yêu Em không muốn nghĩ Em muốn quên đi Tất cả! Tất cả! Hãy bước ra khỏi đầu em! Đồ tồi ạ! Người ta có thể lấ...

Người ta có thể lấy nhau là do "Duyên phận"...


Loading...

Em không muốn nhớ
Em không muốn yêu
Em không muốn nghĩ
Em muốn quên đi
Tất cả! Tất cả!
Hãy bước ra khỏi đầu em!
Đồ tồi ạ!

Người ta có thể lấy nhau là do "Duyên phận"...
• Người ta có thể vững bước bên nhau là do 2 từ..."Chấp nhận"
và "Hy sinh"
• Người ta có thể một lòng hướng đến nhau vì..."Chung thủy"
• Người ta có thể hàn gắn vết thương vì họ biết..."Tha thứ"
• Người ta có thể trao trọn cuộc đời vì..."Tin tưởng"
• Nhưng người ta lại dễ dàng đánh mất tình yêu vì 2 chữ: "Vô tâm"...!!!
Loading...

0 nhận xét: