Khi bạn không thể thu hút được người phụ nữ thì bạn đừng nên tiếp tục theo đuổi họ nữa. Người phụ nữ chỉ bị chinh phục khi người đàn ông có ...

Người phụ nữ chỉ bị chinh phục khi người đàn ông có đủ sức hấp dẫn họ


Loading...

Khi bạn không thể thu hút được người phụ nữ thì bạn đừng nên tiếp tục theo đuổi họ nữa. Người phụ nữ chỉ bị chinh phục khi người đàn ông có đủ sức hấp dẫn họ. Nhưng khi họ thấy bị đeo đẳng, lập tức họ sẽ tìm cách khước từ. Hãy nhớ đừng bao giờ cố gắng với những thứ vốn nó quá xa vời với chính bạn. Nếu là của bạn, bạn không cần với nó cũng sẽ vẫn là của bạn...Loading...

0 nhận xét: