Người đến trước hay người đến sau đều không phải là vấn đề qan trọng :) quan trọng là bạn sẽ đứng ở đâu trong tim của người ấy...

Người đến trước hay người đến sau đều không phải là vấn đề qan trọng


Loading...

Người đến trước hay người đến sau đều không phải là vấn đề qan trọng :) quan trọng là bạn sẽ đứng ở đâu trong tim của người ấy...
Loading...

0 nhận xét: