“NoiHay.Net” - Ngay từ đầu, kịch bản đã bắt em phải khóc. Và rồi đoạn kết, người đau nhất cũng lại là em. Em sẽ biến mất thôi, thật nhanh và...

Ngay từ đầu, kịch bản đã bắt em phải khóc...


Loading...

“NoiHay.Net” - Ngay từ đầu, kịch bản đã bắt em phải khóc. Và rồi đoạn kết, người đau nhất cũng lại là em. Em sẽ biến mất thôi, thật nhanh và gọn, đơn giản vì anh không còn cần em nữa. Cảm ơn anh, người mà em cứ ngỡ là Định Mệnh.
Loading...

0 nhận xét: