Nếu mai này tôi làm gì có lỗi...Xin ai đừng giận dỗi bỏ tôi đi! Hãy giúp tôi bình tâm và suy nghĩ...Sai điều gì và phải sửa làm sao?! Cuộc s...

Nếu mai này tôi làm gì có lỗi...


Loading...

Nếu mai này tôi làm gì có lỗi...Xin ai đừng giận dỗi bỏ tôi đi! Hãy giúp tôi bình tâm và suy nghĩ...Sai điều gì và phải sửa làm sao?!

Cuộc sống sẽ ngừng lại khi bạn thôi mơ ước
Hy vọng sẽ kết thúc khi bạn mất niềm tin
Tình yêu sẽ không còn khi bạn không vun đắp
Tình bạn sẽ ra đi khi bạn ngừng chia sẻ !!!
Loading...

0 nhận xét: