Nếu không nói được gì tử tế thì hãy im lặng. Đừng bao giờ làm cho bất kỳ ai bị tổn thưởng cho dù đó chỉ là một lời nói. Đừng nói yêu tôi ......

Nếu không nói được gì tử tế thì hãy im lặng.


Loading...

Nếu không nói được gì tử tế thì hãy im lặng. Đừng bao giờ làm cho bất kỳ ai bị tổn thưởng cho dù đó chỉ là một lời nói.

Đừng nói yêu tôi ...
... Khi chưa học được cách tôn trọng tôi
Đừng nói chỉ yêu mình tôi ...
... Khi mà bạn vẫn tán tỉnh với những người khác
Đừng nói yêu tôi mãi mãi ...
... Khi mà bạn vẫn nói dối tôi
Đừng hứa , đừng thề , rồi hồn nhiên phản bội...
Loading...

0 nhận xét: