Nếu không cười em biết dấu nỗi buồn vào đâu... Yêu: • Không có nghĩa là... • Nhất thiết phải gặp mặt nhau... • Cùng nhau đi chơi và...nói th...

Nếu không cười em biết dấu nỗi buồn vào đâu...


Loading...

Nếu không cười em biết dấu nỗi buồn vào đâu...

Yêu:
• Không có nghĩa là...
• Nhất thiết phải gặp mặt nhau...
• Cùng nhau đi chơi và...nói thật nhiều câu nói
yêu thương...
... ... Mà đôi khi...
• Yêu chỉ đơn giản...
• Là sự quan tâm nhau qua những dòng tin
nhắn...
• Với tất cả những tình cảm chân thật nhất là
đủ...
• Và chỉ vậy thôi...!!
Loading...

0 nhận xét: