Yêu ai đó?...Hãy nói ra. Không ai biết mọi thứ trong đầu bạn đang diễn ra như thế nào. Hãy "thể hiện" tốt hơn là "trông chờ&q...

Nếu cả hai cùng im lặng, vậy ai sẽ là người nói ra?


Loading...

Yêu ai đó?...Hãy nói ra.
Không ai biết mọi thứ trong đầu bạn đang diễn ra như thế nào.
Hãy "thể hiện" tốt hơn là "trông chờ".
Loading...

0 nhận xét: