Lập một nick facebook mới với mục đích vào trêu Gấu. "Chào em có phải em tên Loan ở Quận 1 không" Chưa kịp ghi câu tiếp theo Gấu đ...

Này thì trêu gấu


Loading...

Lập một nick facebook mới với mục đích vào trêu Gấu. "Chào em có phải em tên Loan ở Quận 1 không" Chưa kịp ghi câu tiếp theo Gấu đã trả lời "200k/Shot" Thế có đau sờ cau không mấy bác.
Loading...

0 nhận xét: