không phải bất thứ cứ gì bên cạnh bạn nó cũng là tuyệt vời. Có nhiều thứ nó thật sự không xứng đáng với bạn. Hãy học cách để vứt bỏ những th...

Muốn hạnh phúc phải biết nắm giữ ...


Loading...

không phải bất thứ cứ gì bên cạnh bạn nó cũng là tuyệt vời. Có nhiều thứ nó thật sự không xứng đáng với bạn. Hãy học cách để vứt bỏ những thứ không xứng đáng đối với bạn...

• Muốn hạnh phúc phải biết nắm giữ
• Nhưng không phải bất cứ thứ gì cũng là của mình
• Phải biết từ bỏ cái này để theo đuổi cái kia.
• Vứt bỏ 1 vài thứ và xa rời 1 vài thói quen . . .
• Để . . .
• Bắt đầu 1 cuộc sống mới . . .
• Hơn là 1 ngày nào đó sẽ mất tất cả. . . !!!
• Hạnh phúc . . .
• Đâu hẳn là một đoạn kết hoàn hảo . . .
. . . Vì . . .
• Có thể phía sau đoạn kết đó là một tập cuối đầy thương đau...!!!
Loading...

0 nhận xét: