Dù một ngày là bạn thì suốt đời vẫn mãi mãi là bạn. Là bạn tốt thì đừng như dòng sông kia khi đầy khi cạn.

Một ngày là bạn thì suốt đời vẫn mãi là bạn


Loading...

Dù một ngày là bạn thì suốt đời vẫn mãi mãi là bạn. Là bạn tốt thì đừng như dòng sông kia khi đầy khi cạn.
Loading...

0 nhận xét: