Một lời từ chối rõ ràng luôn luôn tốt hơn một lời hứa giả dối... Muốn đứng ở nơi toàn gió để gió cuốn bay đi những nỗi buồn. Rồi ngày mai nắ...

Một lời từ chối rõ ràng luôn luôn tốt hơn một lời hứa giả dối...


Loading...

Một lời từ chối rõ ràng luôn luôn tốt hơn một lời hứa giả dối...

Muốn đứng ở nơi toàn gió để gió cuốn bay đi những nỗi buồn.
Rồi ngày mai nắng lên gió lại thổi, và đôi môi sẽ lại cười...
Loading...

0 nhận xét: